Biuro firmy Allium and Brassica Centre - producenta cebuli


Firma Allium & Brassica Centre została założona w 1982.

Naszym głównym celem jest współpraca z producentami, obejmująca wszystkie aspekty hodowli i magazynowania cebuli.

            W roku 2011 nasza firma zmieniła nazwę na Allum Seeds UK Ltd. Zmiana ta podyktowana była chęcią zasygnalizowania nowego rozdziałów historii naszej firmy i nadchodzącego sukcesu naszego wieloletniego programu hodowlanego.
             Sukces ten okupiony został ciężką i mozolną pracą, ale m.in. dzięki dobrym zbiorom nasionw 2011 jesteśmyw stanie dostarczyć naszym klientom szereg nowych odmian, a ponieważ produkcja nasion pozostaje pod pełną kontrolą Allium Seeds, gwarantujemy pełną dostępność tych odmian przez szereg następnych lat.
Prace nad nowymi odmianami prowadzone były nieprzerwanie od 2000 roku przez naszych specjalistów - Leanne Cozens i Briana Smitha jako starszego konsultanta i koncentrowały się na przydatności tych odmian do produkcji dymki, ich wczesności, odporności na kwitnienie i zminimalizowanie konieczności traktowania ciepłem odmian hybrydowych.
             Obecnie, kładąc szczególny nacisk na badania i rozwój, cieszymy się uznaniem plantatorów korzystających z naszego doświadczenia.
Przy naszej centrali dysponujemy magazynem, umożliwiającym przechowywaniew kontrolowanej atmosferze ponad 3.100 ton produktów. Magazyny firmy Allium and Brassica Centre


Nasi klienci są w czołówce producentów dzięki:
  • Pracom naszego własnego centrum badawczego-rozwojowego (R&B)
  • Współpracy badawczej z ośrodkami uniwersyteckimi
    oraz z organizacjami producenckimi
Nasi klienci są regularnie informowani o najnowszych rozwiązaniach
technicznych i aktualnej sytuacji na rynku


Uprawy cebul i dymek           Zwiększamy wydajność upraw naszych klientów zapewniając :
  • Doradztwo techniczne w zakresie ochrony roślin i kompleksowe zarządzanie uprawami
  • Projektowanie i usługi budowlanew zakresie budowy nowych obiektów
  • Projektowanie, instalowanie i zarządzanie systemami kontrolowania magazynów
  • Usługi związane z dostawą dymki i tworzeniem własnych odmian